Budynek d. Urzędu Gminnego w Krzyżach (Białowieża)

Rada Gminna Gminy Białowieża (kadencja 1934-1939). (Ze zbiorów Jerzego Lisickiego)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak