Bohdan Adam

Pan Adam Bohdan uczestniczy w pokojowej demonstracji organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej (Białowieża - 12.09.2009r.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak