Gorski Stanisław Batys (1802-1864)

Stanisław Batys Gorski(1802-1864)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak