Gniewszew Jerzy, prof. (1926-2002)

Grób prof. Jrzego Gniewszewa na białowieskim cmentarzu (2009r.)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda