Borowski Stanisław, dr inż. (1911-1994)

Grób Pana Stanisława Borowskiego i jego żony na cmentarzu w Białowieży (2009r.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak