Dąb na Łagierach (Białowieski Park Narodowy)

Odłamany wierzchołek spoczywający u podstawy drzewa (2009r.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak