Skarbosławka (Skrobosławka) (uroczysko)

Kaczki na Leśnej pod tym mostem (2009r.) zdjęcie: Krzysztof Parzych
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak