Kolej do Białowieży

Przystanek "Białowieża-Pałac" (pocz. XXw.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak