Sztolcman Jan Stanisław (1854-1928)

Jan Stanisław Sztolcman
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak