Sztolcman Jan Stanisław (1854-1928)

Jan Stanisław Sztolcman
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda