Rozwadowski Stanisław (1923-1996)

Stanisław Rozwadowski
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak