Rozwadowski Stanisław (1923-1996)

Żubr. Rys. Stanisław Rozwadowski.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak