Buszko Sergiusz (1905-1985)

Olga i Trofim Buszkowie - rodzice Sergiusza Buszko. Przed I wojną światową. (Zdjęcie ze zbiorów Joanny Lewczuk)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak