Puszkarski Klaudiusz (1905-1998), proboszcz parafii prawosławnej (Białowieża)

Zakończenie roku szkolnego 1941/1942 u ks. Klaudiusza Puszkarskiego. (Zdjęcie ze zbiorów Joanny Lewczuk)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak