Biała Wieża (Белая Вежа)

Biała Wieża w Kamieńcu Litewskim (pocz. XXIw.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak