Mogiła Pawła Wysiagina

Sławomir Bajko z Białowieży na tle nieistniejącego już pomnika,ustawionego na mogile Pawła Wysiagina. Sierpień 1982 roku (zdjęcie:Piotr Bajko).
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak