Batareja (uroczysko)

Następną budowlą na wzgórzu w Białowieży był pałac carski, wybudowany w latach 1889-1894. Oryginalna widokówka z okresu I wojny światowej.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak