Placówka

Jedne z najstarszych domów (2011)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak