Państwowa Szkoła dla Leśniczych w Białowieży (Białowieża)

Legitymacja ucznia Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Białowieży -Wacława Stasiewicza, w r. szk. 1932/33. (Udostępniła: Anna Kulbacka)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak