Modzelowski Stefan (1893-1943)

Stefan Modzelowski – student Politechniki Lwowskiej. 1913 r.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak