Modzelowski Stefan (1893-1943)

Studenci z Stefanem Żeromskim i jego córką (w środku). W pierwszym rzędzie, drugi od prawej – Stefan Modzelowski.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak