Modzelowski Stefan (1893-1943)

Dyplom ukończenia studiów przez Stefana Modzelowskiego.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak