Modzelowski Stefan (1893-1943)

Uczniowie i wykładowcy Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Białowieży. Siedzą w pierwszym rzędzie (od lewej): NN, dr J.J. Karpiński, Anna Karpińska, inż. Stefan Modzelowski, NN.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak