Modzelowski Stefan (1893-1943)

Dokument potwierdzający zwolnienie Stefana Modzelowskiego z łagru. (Str. 1)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak