Modzelowski Stefan (1893-1943)

Wykład i zajęcia praktyczne z hodowli lasu prowadzi inż. Stefan Modzelowski (pośrodku).
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak