Modzelowski Stefan (1893-1943)

Wykład i zajęcia praktyczne z pozyskania drewna. Na pierwszym planie inż. Stefan Modzelowski.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak