Modzelowski Stefan (1893-1943)

Inż. Stefan Modzelowski (pośrodku) z gośćmi, na tle pałacu w Białowieży. Październik 1936 r.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak