Modzelowski Stefan (1893-1943)

Na ganku Nadleśnictwa Jagiellońskie. Stoją od lewej: prawdopodobnie Michał Tomaszewski, Stefan Modzelowski, Maria Tomczycka, Eleonora Tomaszewska, NN, Zofia Jenke, Wanda Modzelowska, NN, prawdopodobnie inspektor Zygmunt Adamski, prawdopodobnie p. Adamska, Barbara Siemiątkowska, NN, Tadeusz Tomczycki.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak