Gosławski Marian (1900-1965)

Nadleśniczy Marian Gosławski. (Zdjęcie ze zbiorów Witolda Modzelowskiego)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak