Cmentarz niemiecki z okresu I wojny światowej w Parku Dyrekcyjnym

Salwa honorowa przy świeżych mogiłach żołnierzy niemieckich, którzy zginęli w potyczce z partyzantami w 1943 r.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak