Państwowa Szkoła dla Leśniczych w Białowieży (Białowieża)

Grób Michała Nesterowicza, ucznia Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Białowieży, zmarłego w czasie nauki, 22 stycznia 1932 r., i pochowanego na białowieskim cmentarzu.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak