Strutyński Romuald (1911-1960)

Grupa uczniów Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Białowieży. 12 maja 1930 r. Romuald Strutyński stoi w trzecim rzędzie, piąty od lewej. (Ze zbiorów Marii Strutyńskiej).
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak