Sym Antoni (1862-1935)

Inż. Antoni Sym – dyrektor DLP w Białowieży. (Zdjęcie ze zbiorów Prof. Antoniego Syma)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak