Bursa szkolna w Białowieży

Po II wojnie światowej w budynku bursy umieszczono Technikum Leśne. Lata 60-te.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak