Nieroba Wincenty (1929 – 2011)

Uroczystość wręczenia Wincentemu Nierobie odznaczenia "Złom". 2007.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak