Dworakowski Mirosław (1954-2011)

2007 r. – Zjazd rocznika 1997, którego wychowawczynią klasy była Anna Kulbacka (druga z prawej), a wychowawcą internatu Mirosław Dworakowski (trzeci od lewej). Czwarta od lewej – Anna Lewartowska.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak