Dworakowski Mirosław (1954-2011)

Mirosław Dworakowski (pierwszy z lewej) podczas zorganizowanego przez siebie wieczoru autorskiego z okazji wydania książki przez swojego wychowanka – ucznia Konrada Lewandowskiego (pierwszy z prawej). 2001 r.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak