Pawilon (uroczysko)

W 1938 roku w pawilonie (na drugim planie) podejmowany był śniadaniem regent Węgier Mikos Horthy.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak