Paterek Piotr (1906-1946)

Piotr Paterek (drugi od prawej z taczką) przy budowie kopca Józefa Piłsudskiego na Słowińcu w Krakowie. (Archiwum Tomasza Paterka)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak