Dowgwiłło Józef (1892-1964), ksiądz

Ks. Józef Dowgwiłło przy nowo wzniesionym kościele. 1934 r.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak