Dowgwiłło Józef (1892-1964), ksiądz

Ks. Józef Dowgwiłło. 1933 r.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak