Ścibor Julian (1899-1972)

Od lewej – Julian Ścibor, Edmund Wagner, Anna Ścibor i Amelia Kawecka. Przed domem Wycieczkowym PTTK w Białowieży. Czerwiec 1963 roku. Fot. Włodzimierz Puchalski.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak