Pogorzelce (wieś)

Mieszkańcy Pogorzelec w czasie I wojny światowej. Źródło: „Bialowies in deutscher Verwaltung” zesz. 1/1917.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak