Pogorzelce (wieś)

Krzyże (prawosławny i katolicki) przed wsią Pogorzelce – od strony Białowieży. Lata 80-te. Fot. Piotr Bajko.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak