Borzyszkowski Stanisław (1897-1968)

Stanisław Borzyszkowski w mudurze adiunkta leśnego ok. 1936 r. (ze zbiorów Katarzyny Kotewicz)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak