Grab Butelka (Nieznanowo)

Pień drzewa (lata 70-te) zdjęcia: J.M.Hereźniak "Zielone grądy i czarne bory Białowieży"
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak