Sosna z oddziału 663D (Topiło)

lata 70-te (zdjęcie: J.M.Hereźniak "Zielone grądy i czarne bory Białowieży")
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak