Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego z 1934 r. (Białowieża)

Obchody Święta 3 Maja pod pomnikiem J. Piłsudskiego w Białowieży (3 V 1938)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak