Dowgwiłło Józef (1892-1964), ksiądz

Proboszcz Józef Dowgwiłło w otoczeniu chóru parafialnego
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak