Państwowa Szkoła dla Leśniczych w Białowieży (Białowieża)

Pałac carski - siedziba szkoły w latach 1929-36
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak