DZIEDZINIEC PRZY MUZEUM PRZYRODNICZO-LESNYM BPN"
(Białowieża)